Loading...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 CÁCH KIẾM TIỀN VỚI LIVEGOOD

01 - Thu nhập nhanh hàng tuần
 

Hoa hồng giới thiệu TV mới

Bất cứ khi nào bạn giới thiệu thành viên mới, bạn sẽ nhận được 50% hoa hồng. Điều này có nghĩa là với mỗi lượt bạn giới thiệu, LiveGood sẽ trả cho bạn 25 USD tiền hoa hồng.

Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần giới thiệu được 2 người là bạn đã thu hồi được khoản đầu tư ban đầu của mình.

Ngoài ra bạn còn được thưởng gián tiếp nhiều tầng tuỳ thuộc vào danh hiệu của bạn. Bạn có thể được thưởng gián tiếp tối đa 10 tầng khi có thành viên đăng ký mới trong nhóm của bạn.

02 - Thu nhập ma trận

Hoa hồng hàng tháng

Khi bạn kích hoạt tài khoản LiveGood, bạn sẽ nhập ma trận 2 nhân với 15 tầng, không cân nhánh. Thành viên trong sơ đồ ma trận của bạn có thể do các thành viên bên trên đưa xuống và do bạn cùng đội nhóm của mình đưa vào. Mỗi tháng cộng tổng hai chân trong sơ đồ nhị phân của bạn có bao nhiêu thành viên, bạn nhân với 0,25 USD thì sẽ ra thu nhập ma trận của bạn trong tháng đó.

Bạn có thể nhận hoa hồng trong Ma trận ngay cả khi bạn không giới thiệu ai tham gia LiveGood. Bạn chỉ cần duy trì gia hạn phí thành viên của mình và đợi ma trận của bạn được lấp đầy. Nếu không giới thiệu bất kỳ ai, bạn vẫn có thể nhận được tối đa là 2.047,5 USD mỗi tháng.

Khi bạn đạt danh hiệu Đồng và Bạc, bạn được nhận hoa hồng ma trận 13 tầng và bạn có thu nhập tối đa là  4.095,5 USD mỗi tháng.

Khi bạn đạt danh hiệu Vàng và Bạch Kim, bạn được nhận hoa hồng ma trận 14 tầng và bạn có thu nhập tối đa là 8.191,5 USD mỗi tháng.

Khi bạn đạt danh hiệu Kim Cương, bạn được nhận hoa hồng ma trận 15 tầng và bạn có thu nhập tối đa là  16.383.5 USD mỗi tháng.

03 - Thu nhập trên thu nhập

Thưởng hàng tháng

Phần thưởng thu nhập trên thu nhập có tiềm năng trở thành phần thưởng lớn nhất của bạn tại LiveGood. Phần thưởng này đơn giản là tuyệt vời và rất mạnh mẽ.

Ngoài số tiền $2.047,5 đến $16.383,5 bạn có thể kiếm được bằng Ma trận, với tiền thưởng Thu nhập trên thu nhập, bạn sẽ kiếm được 50% hoa hồng trong ma trận của tất cả các thành viên mà bạn giới thiệu trực tiếp.

Ví dụ: Bạn đã giới thiệu trực tiếp ( F1) được 10 người và họ kiếm được 1.000 USD một tháng trong ma trận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được 500 USD trên mỗi người trong số họ bằng Tiền thưởng Thu nhập trên thu nhập, tức là bạn có tổng cộng thu nhập thứ 3 này là 5.000 USD với 10 người đó.

Bắt đầu từ cấp Bạc, bạn cũng sẽ bắt đầu kiếm được tối đa 5 thế hệ đủ điều kiện. Hãy xem video về chính sách kinh doanh để hiểu rõ quyền lợi này lớn như thế nào!

04 - Thu nhập bán lẻ

Hoa hồng bán sản phẩm

Các sản phẩm của LiveGood đã trở thành chuẩn mực trên thị trường toàn cầu và mọi người trên khắp thế giới đang trải nghiệm những lợi ích của chúng. Đại đa số chọn trở thành thành viên chỉ với 9,95 USD một tháng và mua sản phẩm với giá chiết khấu, tuy nhiên, một số người có thể chọn chỉ mua sắm với giá bán lẻ.

Với tư cách là chi nhánh liên kết, bất cứ khi nào khách hàng mua hàng qua link sản phẩm của bạn, bạn sẽ kiếm được 50% chênh lệch giữa giá thành viên và giá bán lẻ. Từ danh hiệu Đồng trở lên, bạn có thể nhận được phần trăm ở tối đa 10 thế hệ.

05 - Thu nhập BÁN LẺ

Tiền thưởng bán sản phẩm với doanh số lớn hàng tháng

Đối với các Chi nhánh chọn tiếp thị sản phẩm cho Khách hàng Bán lẻ ở quy mô lớn hơn, bạn sẽ kiếm được tiền thưởng bổ sung trên tất cả khối lượng đó. Trên thực tế, bạn sẽ kiếm được tới 100% chênh lệch giữa giá Thành viên và giá Bán lẻ trên tất cả các đơn đặt hàng của Khách hàng Bán lẻ mà bạn giới thiệu.

Nếu bạn có doanh số bán lẻ trong tháng là 2.500 USD và giá dành cho thành viên là 1.700 USD thì chênh lệch giữa Giá thành viên và Giá bán lẻ là 800 USD. Bạn sẽ kiếm được 50% ($400) hoa hồng bán lẻ, cộng thêm 10% ($80) tiền thưởng cho người ảnh hưởng với tổng số tiền hoa hồng là $480!

Nếu bạn có doanh số bán lẻ trong tháng là 25.000 USD và giá dành cho thành viên là 17.000 USD thì chênh lệch giữa Giá thành viên và Giá bán lẻ là 8.000 USD. Bạn sẽ kiếm được 50% ($4.000) hoa hồng bán lẻ, cộng thêm 40% ($3.200) tiền thưởng cho người ảnh hưởng với tổng số tiền hoa hồng là $7.200!
Nếu bạn có doanh số bán lẻ trong tháng là 50.000 USD và giá dành cho thành viên là 34.000 USD thì chênh lệch giữa Giá thành viên và Giá bán lẻ là 16.000 USD. Bạn sẽ kiếm được 50% ($8.000) hoa hồng bán lẻ, cộng thêm 50% ($8.000) tiền thưởng cho người ảnh hưởng với tổng số tiền hoa hồng là $16.000!

06 - Thu nhập Kim Cương và Vương Miện Kim Cương

Thưởng theo tháng

Khi bạn đạt danhh hiệu Kim Cương, bạn sẽ bắt đầu nhận được phần lợi nhuận hàng tháng từ LiveGood. Mỗi tháng Công ty trích 2% tổng doanh thu từ việc thu phí thành viên và tổng doanh số bán sản phẩm, sau đó sẽ chia đều cho tất cả các thành viên đạt danh hiệu Kim Cương.

Khi bạn đạt danhh hiệu Vương Miện Kim Cương, bạn sẽ bắt đầu nhận được phần lợi nhuận hàng tháng từ LiveGood. Mỗi tháng Công ty trích 0,5% tổng doanh thu từ việc thu phí thành viên và tổng doanh số bán sản phẩm, sau đó sẽ chia đều cho tất cả các thành viên đạt danh hiệu Vương Miện Kim Cương. 

Nếu bạn đạt danh hiệu Vương Miện Kim Cương thì bạn vừa được đồng chia từ Quỹ Kim Cương và vừa được đồng chia từ Quỹ Vương Miện Kim Cương

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Kết quả mua hàng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
NETWORK MARKETING ACADEMY
 Global NetWork Marketing