Loading...
CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
Bước 7 của 7 bước

KHỞI ĐỘNG LÊN BẠC !

CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BƯỚC 6 HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG!

BƯỚC 6:

NỘI DUNG

 Đo lường Marketing
Chăm sóc ứng viên
 Nhân bản cho thành viên mới

NỘI DUNG CHI TIẾT

ĐO LƯỜNG MARKETING

 

THÔNG TIN NGƯỜI BẢO TRỢCHĂM SÓC ỨNG VIÊN


NHÂN BẢN CHO THÀNH VIÊN MỚI